Landstingsbostäder uppgraderar och väljer Vitec Molntjänst

Landstingsbostäder har nu uppgraderat till Vitec Hyra som molntjänst samt även flyttat sin installation av Teknisk förvaltning till molnet.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Landstingsbostäder i Jämtland ägs av Region Jämtland Härjedalen och har till uppgift att i första hand bedriva sin verksamhet i rekryteringsfrämjande syfte. Bolaget har ca 400 bostäder som hyrs ut för permanent boende. Uthyrning av bostäder sker i första hand till nyanställd svårrekryterad personal. Landstingsbostäder har nu implementerat Vitec Hyra som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Andrew Kungsdahl, Vitec
070-796 35 14

Länkar:

Landstingsbostäder i Jämtland AB >>
Fler kundnyheter >>