Ledande leverantörer av fastighetssystem digitaliserar branschen tillsammans

Vitec, Momentum och FAST2, tre stora leverantörer av fastighetssystem i Sverige, har tillsammans gått ihop och utvecklat en standardiserad och innovativ IoT-lösning till branschen. Lösningen består av ett öppet och standardiserat API som är möjligt för andra leverantörer av sensorer och fastighetssystem att implementera. APIet följer Sveriges Allmännyttas fastAPI-standard.

Bakgrund

Digitalisering och automatisering är heta områden för dagens fastighetsförvaltare. Möjligheterna är till synes oändliga men det kan vara svårt att komma igång. Avsaknaden av standarder gör ofta startsträckan lång och kostsam då nya, unika integrationer måste utvecklas hos flera deltagande parter. Många upplever därför att utvecklingen går för långsamt. Det här ville tre av branschens största leverantörer av fastighetssystem förändra.

Projektet

Det allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg genomförde ett projekt i syfte att generera automatiska felanmälningar i fastighetssystemet via smarta sensorer. Momentum, FAST2 och Vitec såg här en möjlighet att ta fram en innovativ standardlösning för branschen med verklig kundnytta. I samarbete med Förvaltaren och IoT-aktören Sensative påbörjades ett projekt för att skapa den nya lösningen.

Lösningen

Resultatet är en färdigpaketerad IoT-integration som ger möjlighet att koppla sensorer mot fastighetssystemet. Med hjälp av ett standardiserat API-anrop kan en signal från exempelvis ett fuktlarm automatiskt generera en felanmälan in i fastighetssystemet.

Fler möjliga exempel
• ett läckage uppstår
• en dörr eller lucka står öppen
• temperatur eller luftfuktighet går utanför ett definierat värde
• en kontroll ej utförts enligt schema
Den nya IoT-integrationen finns redan idag att beställa från Vitec, FAST2 och Momentum.

Vi har under lång tid förespråkat standard, och att vi nu kan presentera en konkret lösning över systemleverantörsgränserna känns fantastiskt” Gustav Bouvin, Produktchef Momentum

"En praktisk öppen tillämpning där alla inblandade lärt av varandra och tillsammans på kort tid gått från idé till gemensam fungerande lösning. Den här typen av samarbeten är verkligen utveckling när den är som bäst. Tillsammans utvecklar vi branschen!" Henrik Hansen, Produktchef FAST2

Potentialen med en branschstandard är enorm och jag tror att vi kommer se många fler liknande tillämpningar i framtiden som ger verklig kundnytta” Per Dixon, Chief Product Officer Vitec

För mer information, kontakta:

Magnus Persson, Vd Vitec Bygg & Fastighet, mob. +46 70 796 35 13
Per Dixon, Chief Product Officer Vitec Bygg & Fastighet, mob. +46 70 729 80 38