05 april 2024

LekebergsBostäder väljer Energiuppföljning

LekebergsBostäder har valt Energiuppföljning - ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan.

LekebergsBostäder är ett kommunalt bostadsbolag och har cirka 427 lägenheter i Fjugesta och Mullhyttan.

Energiuppföljning

Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Ulrika Vallin, Vitec Fastighet
072-532 15 00

Länkar

LekebergsBostäder    Fler kundnyheter