Leksandsbostäder väljer Vitec Molntjänst

För att effektivisera sin administration och förvaltning flyttar Leksandsbostäder hela sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

Leksandsbostäder AB

Leksandsbostäder är ett kommunalt bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet har de även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun för fastigheter, gator och vägar. Bolaget äger 1 019 lägenheter och 41 lokaler. Ytorna i det egna fastighetsbeståndet uppgår till; 61 712 m² bostadsyta, 8 909 m² lokalyta samt 20 080 m² yta i äldreboende. Förutom det egna fastighetsbeståndet sköter fastighetsavdelningen också förvaltningsuppdraget gällande bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunalhus. De är 40 anställda och omsätter ca 115 Mkr. Leksandsbostäder har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, ekonomisk uppföljning, kundservice och energiuppföljning.  Nu har de valt att flytta sin Vitec-installation till molnet för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

Leksandsbostäder AB >>
Fler kundnyheter >>