Ljungbybostäder väljer Vitec Energiuppföljning

För att effektivisera sin driftsuppföljning väljer Ljungbybostäder Vitec Energiuppföljning.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Ljungbybostäder är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar 1339 lägenheter och ca 186 lokaler. Förvaltad yta är totalt ca 98 000 kvm, uppdelat på ca 80 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm lokaler. De är därmed den största aktören på bostadsmarknaden i Ljungby kommun och verkar i orterna Ljungby, Lagan, Lidhult samt Ryssby. I dagsläget 22 anställda som arbetar med att ge god service åt alla sina hyresgäster.

Ljungbybostäder har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, uthyrning, kundservice, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Ljungbybostäder med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Andrew Kungsdahl, Vitec 
070-796 35 14

Ljungbybostäder AB >>
Fler kundnyheter >>