Lycksele Bostäder väljer Vitec Arena

Lycksele Bostäder, LYBO, väljer Vitec Arena som mina sidor för hyresgäster och sökande, samt webbplats.

Vita lägenhetshus med beiga balkonger mot blå himmel

Lycksele Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter i Lycksele centralort samt Örträsk. Beståndet uppgår till cirka 1 330 hyreslägenheter och 120 lokaler. Verksamheten består av produktion, uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Sedan tidigare har de Vitec Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Hyra, Marknad, Energiuppföljning och Ekonomi.

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Bygg & Fastighet
070-779 97 57

Länkar

Lycksele Bostäder
Fler kundnyheter