Lyckselebostäder flyttar till molntjänst

Lycksele Bostäder flyttar Vitecprodukterna Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Marknad, Kunskap, Hyra, Energiuppföljning och Ekonomi till molnet.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

Lycksele Bostäder äger och förvaltar 1 330 lägenheter och 120 lokaler i Lycksele och Örträsk. De tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, vilket innebär att hyresgästen kan påverka sina underhållskostnader i den egna lägenheten och arbetar aktivt med hyresgästinflytande och miljöfrågor. 

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Bygg & Fastighet
070-779 97 57

Länkar:

Lycksele Bostäder>>
Fler kundnyheter >>