Malmö Cityfastigheter väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Malmö Cityfastigheter utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Stort lägenhetshus i svart och vitt med gräsmatta runt om

Fastighetsaktiebolaget Malmö City bildades 2002 av tio företrädare för Malmös näringsliv. Gemensamt för ägarna var deras starka tro på Malmös framtid och en vilja att bevara Malmös fastigheter i svensk ägo. Sedan starten 2002 och fram till idag har Malmö City förvärvat fjorton fastigheter i centrala Malmö.Hyresintäkterna har ökat från 750 000 kr till 102,5 msek. Bolaget har sedan tidigare Vitecs system för både hyresadministration, ekonomi och lokaluthyrning. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:
• Webbinarium
• Filmguider och textguider
• Utbildningspaket
• Inspelade nyhetsgenomgångar
• Inspirationsföreläsningar

Läs mer >>

För mer information kontakta

Therese Ericson, Vitec
08-705 38 11

Länkar

Malmö Cityfastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>