Marks kommun uppgraderar och väljer Vitec Molntjänst

Marks kommun har uppgraderat till Vitec Hyra som molntjänst för att effektivisera sin hyresadministration.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

Marks kommun är en kommun i Västra Götalands län som ligger mitt emellan Göteborg-Borås-Varberg. I kommunen finns ca 4000 företag, många inom den textila tillverkningen som också präglar mycket av Marks kulturarv. Marks kommun har en låg andel arbetslösa. De flesta är sysselsatta inom tillverknings- och utvinningsindustrin. Även jordbruk, byggindustri, energi och handel, vård- och omsorg och assistans är näringsgrenar med många sysselsatta.
Marks kommun har nu implementerat Vitec Hyra som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Fredrik Strandh, Vitec
073-660 34 30

Länkar:

Marks kommun >>
Fler kundnyheter >>