Mattssons Fastighetsutveckling adderar Vitec Energiuppföljning

Mattssons Fastighetsutveckling adderar Vitec Energiuppföljning inklusive Mätaravläsningar.

Lägenhetshus i brunt tegel med svarta glasbalkonger

Mattssons Fastighetsutveckling äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder med människa och miljö i centrum. Företaget grundades i Norrköping på 1930-talet av Ivan Mattsson. Familjen äger fortfarande företaget och idag är sonsonen Fredrik Mattsson VD.

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar

Mattssons Fastighetsutveckling AB
Fler kundnyheter