Miljömodulen hos M2 Gruppen

M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige och har idag ett fastighetsbestånd på cirka 300 000 kvadratmeter fördelat på drygt 65 fastigheter. Huvudsakligen består utbudet av bostäder, handels- och kontorsfastigheter i orter som Stockholm, Gävle och Jönköping. M2 Gruppen förvärvade sina första fastigheter 1996 och har idag cirka 2 500 kunder.

Bild till vänster från M2 Gruppen

Miljömodulen ingår i Vitec Energiuppföljning, vilket M2 Gruppen har valt tillsammans med flera andra Vitecprodukter. Helena Funck, IT- och hållbarhetsansvarig, använder modulen primärt för koldioxidutsläpp.

- Vi följer framför allt upp CO-utsläpp per kvadratmeter och värdena används bland annat som underlag till vår hållbarhetsredovisning, säger Helena Funck.

En av fördelarna med Vitecs lösning i jämförelse med andra leverantörer är kopplingen till befintliga fastighetsdata. M2 Gruppen ser stora fördelar med att kunna använda samma fastighetsregister med tillhörande ytor, objekt och mätare upplagda.

Planen framöver är att expandera miljömodulens användningsområden:

- Vi vill arbeta ännu mer med datakvalitet, automatisera inläsningen av mätvärden och om möjligt utöka mätningen med fler parametrar, till exempel avfall.

Miljömodulen redovisar och målstyr miljöbelastningen för alla typer av utsläpp, exempelvis koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och även valfria egna miljövärden.