Munkbo effektiviserar sin uthyrning med nytt från Vitec

Munkbo är Munkedals allmännyttiga bostadsbolag och innehar 550 stycken lägenheter i Munkedal, Hedekas och Dingle. Nyligen har de kommit igång med Vitec Marknad och Vitec Kundservice, produkter som Munkbo är övertygade om kommer att leda till ett effektivare uthyrningsarbete och en helt annan tillgänglighet för deras kunder.

Munkbo är det kommunala bostadsbolaget i Munkedal, som ligger i hjärtat av Bohuslän med närhet till både hav och fjällnatur. Med sina 550 lägenheter och flertalet butiks- och kontorslokaler har de stor nytta av Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning och teknisk förvaltning, men kände att det fanns en önskan att följa med den digitala utvecklingen, kunna säkra GDPR och framförallt tillgodose sina kunder med tillgänglighet. ”Vi ville hitta ett effektivare arbetssätt både för oss och för våra kunder samt givetvis hänga med i utvecklingen hos grannkommunerna” berättar Anne-Lie Fred på Munkbo. Hon berättar vidare att det fanns önskemål hos de på Munkbo som arbetar med uthyrningen att hitta ett sätt att säkra eventuella brister i den manuella hanteringen, ett önskemål som togs vidare upp till styrelse och VD för att slutligen landa i beslutet att införskaffa både Vitec Marknad och Vitec Kundservice. Munkbo har även uppgraderat sin hyresadministration från det äldre systemet Vitec Nova till det moderna Vitec Hyra.

 Vitec Marknad är ett program för att effektivisera uthyrningsarbetet av lediga objekt, och med Vitec Kundservice kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som aktuella aviseringar och saldo. Anne-Lie Fred är övertygad om att tillskottet av produkterna kommer att göra stor skillnad på bostadsbolaget. ”Största skillnaden i det interna arbetet kommer att bli snabbheten, effektiviteten och att vi får ett säkrare arbetssätt” kommenterar hon. ”Det blir en stor skillnad att gå från manuell hantering med hjälp av Vitec Nova Uthyrning till Vitec Marknads enkelhet”.

 Att det just föll på Vitec som leverantör av dessa lösningar kändes som ett enkelt val enligt Anne-Lie. Hon avslöjar att de har varit mycket nöjda med både leverans och support från Vitec, och att det kändes som ett tryggt och säkert val. ”Vi har ju flertalet produkter från Vitec sedan tidigare, och det är alltid en fördel att kunna få en kompetent support och förståelse för de olika delarna vi jobbar med” säger Anne-Lie.

 Hittills har Munkbos förväntningar på produkterna till fullo infriats och Anne-Lie tror att de nu har en bra grund att stå på inför framtida ytterligare utvecklingar. ”Vi är förstås dessutom väldigt tacksamma för all stöd och hjälp vi har fått från Vitec i den här processen, det har varit guld värt!” avslutar Anne-Lie med eftertryck.

 


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec