Munkedals Bostäder väljer Vitec Kunskap

Munkedals Bostäder AB väljer utbildningsprogrammet Vitec Kunskap. Sedan tidigare har de Vitec Marknad och Hyra.

Bild från Munkedals Bostäder

Munkedals Bostäder AB, Munkbo, är det kommunala bostadsbolaget i Munkedals kommun. Lägenheterna finns i Dingle, Hedekas och centralorten Munkedal. I centralorten Munkedal finns även ett antal butiks- och kontorslokaler. Samtliga lägenheter och lokaler är centralt belägna med närhet till både butiker och samhällsservice.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är Vitec Fastighets webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Munkedals Bostäder
Fler kundnyheter