Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund utökar och flyttar till molnet

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, gör en omstart och flyttar över system för teknisk förvaltning till molnet. I samband utökar de även med Vitec Arena och Marknad.

Bild från NVK

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, gör en omstart och flyttar över system för teknisk förvaltning till molnet. I samband utökar de även med Vitec Arena och Marknad.

NVK är ett förbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner och som sköter all teknisk förvaltning i kommunerna. Förbundet ansvarar för driften av fastigheter, bostäder, gator och vägar, VA-anläggningar, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

Vitec Marknad

Med Vitec Marknad effektiviseras uthyrningsarbetet av lediga objekt. Systemet hanterar objekt, sökande, erbjudande, matchning, statistik och rapporter. Sökande kan via Internet anmäla sitt intresse för passande objekt och systemet hanterar sedan de sökande i önskad prioritetsordning och matchar dem mot lediga objekt. Erbjudanden kommuniceras sedan till de sökande, som även själva kan bevaka sina erbjudanden på hemsidan. Lösningen ger sökande och uthyrare möjlighet att arbeta i samma system.
Läs mer >>

Vitec Arena/Mina sidor

 Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Bygg & Fastighet
070-779 97 57

Länkar:

NVK>>
Fler kundnyheter >>