NP3 Fastigheter väljer molntjänst och servicepaket

För snabb, säker och högkvalitativ service väljer NP3 Fastigheter Vitec molntjänst och servicepaket.

NP3 Fastigheter fokuserar på kommersiella förvaltningsfastigheter i främst norra Sverige, med ett bestånd på 1 576 000 kvadratmeter. Det är fördelat på 406 fastigheter inom industri, handel, kontor, logistik och övrigt – där industri står för största delen av hyresvärdet. Med lokal närvaro och hyresgästernas behov i centrum är visionen att skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag.

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.
Läs mer >>

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

NP3 Fastigheter >>
Fler kundnyheter >>