NVK uppgraderar och kompletterar med fler produkter från Vitec

För att effektivisera sin hyresadministration uppgraderar NVK till Vitec Hyra och kompletterar samtidigt med fler produkter inom teknisk förvaltning.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet ansvarar för driften av fastigheter, bostäder, gator och vägar, renhållning, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.
NVK har Vitecs produkter för hyresadministration, erkonomisk uppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och kompletterat sin installation av teknisk förvaltning med produkter för avflyttningsbesiktning, kontroller och rondering. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Teknisk Förvaltning

Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App

Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. NVK har valt Teknisk Förvaltning app för ärende, avflyttningsbesikting, rondering och kontroller.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

Norra Västmanlands Kommunalteknikerförbund >>
Fler kundnyheter >>