Ny fokusgrupp för hållbarhet

Arbetar du med hållbarhet och vill prata med likasinnade i branschen? Var med i vår fokusgrupp för hållbarhet!

Anmälan fokusgrupp

Datum: Möten löpande kvartalsvis kl 09.00 - 10.30
Anmälan: Vill du delta anmäler du dig här »

Har du frågor prata med din kontaktperson på Vitec eller kontakta Vitec's hållbarhetsansvarig Kristofer Olsson:
Mejl: kristofer.olsson@vitecsoftware.com
Tel: +46 706 98 04 02

Vi startar nu upp en fokusgrupp för dig som arbetar med hållbarhet. Syftet är att vi tillsammans kan påverka branschen och göra skillnad. Målet är att alla bygg- och fastighetsbolag arbetar aktivt med hållbarhet och att vi når målen för 2030.

Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för minst 20% av alla utsläpp i Sverige finns det skäl att samarbeta och hjälpa varandra. Som bolag får du möjlighet att dela med dig av ert arbete samtidigt som du får goda tips om vad andra gör. Du har också möjlighet att påverka och förbättra Vitecs produkter, dvs förbättra hur produkterna kan hjälper er i ert hållbarhetsarbete.

Vi kommer att träffas via Teams varje kvartal och det är helt frivilligt att delta.

Fokusgrupp Hållbarhet:

Mål: Att vi alla når målen till 2030
Syfte: Att vi tillsammans kan påverka branschen och göra skillnad

Key Takeaways:
• Att påverka och dela med dig av din kunskap och goda exempel
• Att få ta del av de andras kunskap och goda exempel
• Att skapa eller ta del av nya samarbeten för hållbarhet i branschen
• Att påverka Vitec så att produkterna bidrar ännu mer till att ni ska bli hållbara

Varför vi gör detta?

Vi på Vitec fokuserar vårt arbete mot FN's globala mål nr 13: "Bekämpa klimatförändringarna" eftersom fastighetsbranschen står för minst 20% av alla utsläpp i Sverige. Kan vi tillsammans med våra kunder påverka utsläppen får det en positiv effekt på klimatet. Vårt mål är att vi och alla våra kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år 2030.

Vitecs första produkt var för energiuppföljning och vi har arbetet med energi- och hållbarhetsuppföljning i över 30 år. Mål nr 13 har dessutom starka kopplingar till de andra målen och påverkar dessa i positiv riktning. Vi utvecklar och tillhandahåller programvara för att möjliggöra ett mer effektivt, hållbart, motståndskraftigt och inkluderande samhälle. Vi arbetar med våra egna utsläpp naturligtvis men vi får en hävstångseffekt om vi kan hjälpa många kunder att minska era utsläpp.