Örebroporten väljer Vitec Kundservice

För att effektivisera sin kundservice har Örebroporten valt att utöka sin installation av produkter från Vitec.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Örebroporten är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Deras affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 365 000 kvm. Bolaget erbjudet ett rikt utbud av lokaler tillverksamheter med lokalisering i Örebro kommun. De har en liten och väl sammansvetsad organisation med ett 40-tal medarbetare. Örebroporten har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, förvaltning, underhåll, ekonomisk uppföljning och driftsuppföljning. Nu kompelterar de sin installation med Vitec Kundservice.

Vitec Kundservice

Med Vitec Kundservice kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar både för samtliga objekt som de hyr och även för tillhörande allmänna utrymmen. Det finns också en färdig lösning för hantering av HLU. Möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

Örebroporten Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>