Orustbostäder väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Orustbostäder utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. De kan förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter samt tomträtter. Stiftelsen kan även bygga bostäder och affärslokaler med därtill hörande kollektiva lösningar. Orustbostäder har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, webbplats, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>

För mer information kontakta

Hélène Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar:

Stiftelsen Orustbostäder >>
Fler kundnyheter >>