Påverka Vitecs produkter för hållbarhet

Vi bjuder in dig att delta i vår fokusgrupp för hållbarhet, där vi tillsammans kan forma en mer hållbar framtid för vår bransch.

Är du passionerad kring hållbarhet och vill vara en del av en gemenskap som strävar efter att göra skillnad inom fastighetsbranschen? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi på Vitec bjuder in dig att delta i vår fokusgrupp för hållbarhet, där vi tillsammans kan forma en mer hållbar framtid för vår bransch.

När vi startade vår fokusgrupp för hållbarhetsansvariga 2022 var syftet enkelt men kraftfullt: vi vill arbeta tillsammans med dig och ditt företag för att påverka hela branschen och uppnå våra gemensamma hållbarhetsmål för 2030. I en tid då fastighetssektorn står för minst 20 procent av alla utsläpp i Sverige, ser vi det som vårt ansvar att samarbeta och stödja varandra i vårt hållbarhetsarbete.
 
Som medlem i vår fokusgrupp får du möjlighet att dela med dig av din egen hållbarhetsinsats samtidigt som du kan dra nytta av värdefulla insikter och bästa praxis från andra likasinnade hållbarhetsansvariga. Du kommer att ha en aktiv roll i att påverka och förbättra Vitecs produkter för att bättre stödja ditt företags hållbarhetsmål.

Här är exempel på företag som presenterat sitt hållbarhetsarbete i fokusgruppen:

•    Återbruk – klimatsmart renovering med Lundbergs
•    Hållbarhetsredovisning med Årehus och M2 gruppen
•    Hyresgästapp för hållbara transporter med Kalmarhem
•    Hållbara hyresgästbeteenden med Väsbyhem och Laholmshem
•    Social hållbarhet med Väsbyhem
•    Etc
 
Våra möten kommer att äga rum varje kvartal via Teams, vilket gör det enkelt att delta oavsett var du befinner dig. Det är helt frivilligt att delta i våra möten, och vi uppmuntrar dig att ta tillfället i akt att ansluta och vara en del av detta värdefulla nätverk.

Varför gör vi detta? 

Vitec har engagerat sig i att arbeta mot FN:s globala mål, särskilt mål nummer 13: "Bekämpa klimatförändringarna." Genom att samarbeta med våra kunder och påverka utsläppen inom vår bransch kan vi göra en positiv skillnad för klimatet. Vårt ambitiösa mål är att både vi och våra kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala senast år 2030. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här.
 
Vi ser fram emot att tillsammans forma en mer hållbar framtid för bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och sträva mot en fossilfri och koldioxidneutral framtid senast 2030.
 
Vill du ha mer information eller anmäla dig, mejla Kristofer Olsson på kristofer.olsson@vitecsoftware.com