Platen kvalitetssäkrar sina rutiner med Vitec Kunskap

Bostadsstiftelsen Platen är allmännyttan i Motala, och innehar ett bestånd av cirka 5700 lägenheter och 170 lokaler med en total yta på 430 000 kvadratmeter. När de, genom Vitecs nyhetsbrev, fick veta att Vitec släppt ett nytt, webbaserat utbildningskoncept så var de snabba med att se fördelarna och teckna ett abonnemang på Vitec Kunskap för att kvalitetssäkra sina rutiner och sin effektivitet i produkterna.

Lägenhetshus i vit sten med trähus bakom.

Bostadsstiftelsen Platen bytte från Vertex till nya Vitec Fastighet under våren 2016. I samband med detta fick de utbildning i samtliga moduler, men efter detta har de klarat sig på egen hand med interna superusers som fört kunskapen vidare. När Birgitta Calén, Ekonomi- och Finanschef på Bostadsstiftelsen Platen, nyligen tittade igenom utbudet för webbinarier som finns i Vitecs nya utbildningsportal så slog det henne att det var länge sedan de var inne i modulerna och kvalitetssäkrade.
 ”Produkterna har utvecklats på de åren sedan vi gick över och vi har inte lusläst uppdateringsbreven som vi får vid varje uppdatering” berättar Birgitta Calén. ”Frågeställningen väcktes om huruvida vi verkligen arbetade rätt och på det smidigaste sättet.”  
 I samband med detta var Platen även mitt uppe i sitt interna arbete med GDPR. Birgitta tyckte därför att de webbinarier i ämnet som erbjöds i Vitec Kunskap kunde vara relevant för den arbetsgrupp på Platen som fokuserade på GDPR. Allt detta ledde slutligen till beslutet att teckna ett Vitec Kunskap-abonnemang.

 Vitec Kunskap kom till stor hjälp för arbetsgruppen och de samlades allihop för att gemensamt ta del av webbinariet om GDPR som finns tillgängligt på Vitec Kunskap. De avslutade med att fylla på sin att-göra-lista med saker de uppmärksammats på och kunde involvera flera nya delar i sitt GDPR-arbete. Framåt ser Birgitta ett stort behov av Vitec Kunskap även i andra delar.
 ”Planen är att vi, genom Vitec Kunskap, kan skräddarsy introduktionen till nyanställda som ska lära sig Vitec produkterna. Vi kan använda Vitec Kunskap för att kvalitetssäkra våra rutiner så att vi arbetar på det effektivaste sättet, samt att vi snabbt kan ta oss till nya funktioner genom att följa de inspelade nyhetsgenomgångarna”.
 Att utbildningen är just webbaserad tycker Birgitta är mycket positivt, och hon konstaterar att en av fördelarna innebär en hel del kostnadsbesparingar i och med att man slipper resor och logi.
 ”Ytterligare fördelar är att man kan ta del av utbildningen när det passar bäst för en själv, samt att fler kan få utbildning eftersom att vi har ett fast abonnemangspris oavsett hur många som tittar på till exempel ett webbinarie eller en instruktionsfilm” påpekar Birgitta. ”Något som blir annorlunda är ju hur man interagerar med den som leder webbinariet, det kan ju vara enklare att till exempel diskutera frågor när alla sitter fysiskt i samma rum”.

 När Birgitta får frågan vad hon tycker om med Vitec Kunskap så listar hon många saker. Bland annat uppskattar hon blandningen av webbinarier, instruktionsfilmer och lathundar, som gör att alla kan ta till sig information på det sätt som passar just dem bäst.
”Jag har även sett att presentationer av de senaste uppdateringarna i produkterna finns, det verkar ju jättebra att man får en övergripande genomgång! Detaljerna som berör just de funktioner man arbetar med kan man alltid gå till i nyhetsbrevet.”
 Birgitta berättar även om de delar hon tycker kan förbättras. Hon skulle till exempel önska att även frågor och svar finns med när man tittar på ett inspelat webbinarie. I dagsläget känner hon att det blir onödiga mejl till Supportavdelningen för att få svar på frågor som kanske redan egentligen fått ett svar.

 Therese Ericson, utbildningsansvarig på Vitec, ställer sig positiv till önskemålet och uttrycker glädje över att kunderna är så engagerade i utvecklingen av Vitec Kunskap.
 ”Det är fantastiskt att få känna att vi bygger upp portalen tillsammans med kunderna” säger Therese. ”Att hålla en kontinuerlig kontakt med de som använder Vitec Kunskap gör att portalen hela tiden kan förbättras!”

 Birgitta Calén ser fram emot att fortsätta utveckla den interna användningen av Vitec Kunskap och tror att portalen kommer att komma till stor nytta.
 ”Jag tror att Vitec Kunskap kommer att underlätta stort för oss framöver, framförallt just i introduktionen för nyanställda. Vi kommer inom kort att sätta upp en plan för hur vi ska använda Vitec Kunskap i vår verksamhet på allra bästa sätt” avslutar hon engagerat.Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec