Rapport från Fokusgruppen för Hållbarhet

Vitec Bygg & Fastighet har startat en fokusgrupp för våra kunder som arbetar med hållbarhet med syfte att tillsammans påverka branschen och göra skillnad. Målet är att alla bygg- och fastighetsbolag arbetar aktivt med hållbarhet och att vi når målen för 2030. Tillsammans har vi identifierat sex områden som är intressanta att arbeta med för att nå dessa mål.

Startskottet för fokusgruppen var 1 september 2022 och de som är med i denna grupp har roller som hållbarhetschef, hållbarhetssamordnare, miljösamordnare, energicontroller, hållbarhetsansvarig, hållbarhetsutvecklare, miljöutvecklare eller miljö- och energiingenjör.

Drivkraften hos oss som är med är känslan av ett samhällsansvar och att vi vill bidra till klimatomställningarna i branschen. Vi ser det också som en konkurrensfördel och en möjlighet att fortsätta vara relevanta för hyresgäster och andra intressenter. Målet med samarbetet är att aktivt arbeta med hållbarhet så att vi når målen för 2030. Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för minst 20 procent av alla utsläpp i Sverige finns det skäl att samarbeta och hjälpa varandra.

Vi identifierade tillsammans 6 st områden som är intressanta att arbeta med för att nå målen:

• Hyresgästens beteendeförändring
• Uppföljning och förbättring av avfallshanteringen
• Arbetssätt och ledarskap för att arbeta med hållbarhet i hela organisationen
• Hållbarhetsredovisning av klimat i Scope 2 och 3
• Förbättra och förenkla hållbarhetsredovisningen
• Övrigt - så som miljöcertifieringar och sociala kontrakt

Nästa möte är planerat till den 27 oktober kl 09.00. Vi träffas via Teams varje kvartal och det är helt frivilligt att delta.

Jobbar du med hållbarhetsfrågor och är kund till Vitec? Varmt välkommen till att delta i fokusgruppen för hållbarhet. Anmäl dig till fokusgruppen här.

Vill du läsa mer om vår Fokusgrupp för hållbarhet kan du göra det här.