Rosengård Fastigheter igång med nya Vitec Arena

Vitec Arena är Vitecs senaste tillskott i produktportföljen, och är en digital mötesplats för dina kunder, där systemet kan användas som bas för hela företagets webbplats eller som en mindre kundportal för hyresgäster. Rosengård fastigheter är en av de första av Vitecs kunder att komma igång med Vitec Arena, där systemet tar hand om hyresgästernas serviceanmälningar.

Mörkblått lägenhetshus med balkonger bredvid orange lägenhetshus.

Rosengård fastigheter har i dagsläget hand om drygt 1600 bostadslägenheter och över 5000 hyresgäster i Malmö. De arbetar för att förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö och för att Rosengård ska vara en trygg, eftertraktad och central del, där människor inte bara bor och jobbar, utan även ser Rosengård som en destination. På sikt kommer de att utveckla och integrera sina befintliga bostäder med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Rosengård fastigheter ägs till lika delar av Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB.

 Då Rosengård fastigheter är ett nystartat bolag använde de sig av Excel vid uppstarten för att hantera serviceanmälningar. De insåg dock snart att det krävdes en mer avancerad lösning och jakten på ett lämpligt system började. De gjorde en utförlig kravspecifikation och träffade flera olika systemleverantörer för att vara säkra på att träffa helt rätt. Företagets primära fokus i jakten på systemet var användarvänlighet, prestanda, funktionalitet, integration och referenser, och en utvärdering gjordes avseende samtliga områden, vilket slutligen ledde till att Rosengård fastigheter tecknade avtal för Vitec Arena.

 Implementeringen av Vitec Arena flöt på enligt plan, även om Agneta Larsson, CFO på Rosengård fastigheter, såhär i efterhand hade önskat att de personer från Vitec som var delaktiga i implementationen hade kunnat involveras ännu tidigare för att kunna ha ett ännu bättre samspel vid implementationen.

 I och med den nya hanteringen av serviceanmälningar så följer en hel del höga förväntningar.
 ”Vi hoppas på en bättre uppföljning och återkoppling på våra serviceanmälningar, vilket leder till att vi kan arbeta proaktivt inom problemområden och ge en bättre service till våra kunder” berättar Agneta Larsson. Hon fortsätter med att berätta att den långsiktiga förhoppningen är att så småningom hantera hela deras process i ett system. Med de höga ambitionerna och förväntningarna följer självklart ett par orosmoln.
 ”En oro är givetvis att integrationen med våra befintliga system avseende hyresadministration inte fungerar fullt ut” kommenterar Agneta. Hon tillägger dock att hon ser fram emot de långsiktiga planerna på att hantera allt i ett system, och Vitec Arena är en viktig pusselbit mot förverkligandet av det.

 ”Vi tycker givetvis att det är fantastiskt roligt att Vitec Arena har börjat implementeras hos våra kunder och ser fram emot att fortsätta att utveckla systemet i enlighet med våra kunders behov samt deras kunders behov” kommenterar Robert Eriksson, Produktledare för Vitec Arena. ”Jag hoppas och tror att Vitec Arena kommer att vara en viktig del för att förverkliga de förhoppningar som Rosengård fastigheter har” avslutar han.

 

Vill du veta mer om Vitec Arena? Kontakta Sälj »Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec