Roslagsbostäder väljer Vitec

Roslagsbostäder väljer Vitec Energiuppföljning och Vitec Kunskap.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

Roslagsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag i Norrtälje kommun vilka i över 70 år har verkat för att bygga och förvalta hyresbostäder till kommunens invånare. Idag förvaltar de över 2100 bostäder och 160 lokaler och är kommunens största hyresvärd. Nu tar de nya kliv framåt och satsar på energieffektivisering för att nå sina mål om minskad klimatpåverkan.

– Att vi väljer Vitecs Energiuppföljning är ett riktigt bra avstamp i det arbetet, säger Gunnar Ekman ny chef för fastighetsutveckling hos Roslagsbostäder AB.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

För mer information kontakta:

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar:

Roslagsbostäder >>
Fler kundnyheter >