Så blir vardagen enklare för framtidens fastighetsskötare

Ännu mer mobil servicepersonal, videokommunikation och kylskåp som felanmäler sig själva. Framtidens bostadsförvaltning kommer att göra stor skillnad för både fastighetsbolag och hyresgäster.

Lägenhetshus i vit sten med trähus bakom.

Introduktionen av smarta telefoner och surfplattor har revolutionerat förutsättningarna för hur effektivt fastighetsbolag kan arbeta med förvaltningen. Idag har reparatörer direkt tillgång till alla system ute hos kunderna – som i sin tur lätt kan fixa en felanmälan i en mobilen eller på webben. 

 Och det här är bara början, menar Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen.
 – Om vi blickar framåt några år tror jag inte ens att våra reparatörer kommer att behöva ta sig till ett fast kontor.

 Hon ser framför sig hur servicepersonalen när de sätter sig i bilen på morgonen får upp en digital karta med alla planerade stopp inlagda. Rutten är optimerad med hänsyn tagen till både tid och miljöpåverkan. På så sätt kommer man snabbare att kunna utföra besiktningar och åtgärda fel – och enkelt lägga till nya ärenden under dagen.

 – Även sättet vi kommunicerar på kommer att förändras. När det gäller till exempel felanmälningar tror jag att det kommer bli viktigare med bilder, film och direktkontakt via videosamtal. Inte minst i vår kommun, där vi har över hundra olika språk och långt ifrån alla pratar svenska, säger Charlotte Ekfeldt.

 Ett annat område med enorm utvecklingspotential är smarta prylar i hemmet. 

 – Redan idag skickar tvättmaskiner data till oss i loggar, så att vi kan se om något inte fungerar som det ska. På sikt kommer även till exempel spisar och kylskåp vara uppkopplade, så att hyresgästerna inte ens behöver göra en felanmälan – det kommer att ske automatiskt.

 När hårdvaran i allt större utsträckning kommunicerar direkt med fastighetsbolagen kommer det att krävas ytterligare integrationer med fastighetssystemet, så att all information kring till exempel felanmälningar finns samlad på ett ställe.

 – Datan från dessa enheter behöver också vara prioriterad och tala om när vi behöver agera. Och om vi ska agera behöver vi veta vad som är felorsaken, vilka reservdelar som behövs och om vi kan åtgärda felet själva eller om ärendet ska skickas direkt till leverantören, säger Charlotte Ekfeldt.

 En viktig del i framtidens förvaltning kommer därför att bli datainsamling. Ju mer data som finns tillgängliga, desto bättre analyser kommer kunna göras – vilket i slutänden leder till bättre beslut. 

 – Med tillräckligt bra data kan man även börja förutse vad som kommer att hända i framtiden, och förhindra problem redan innan de uppstår, säger Charlotte Ekfeldt. Hon är dock noga med att påpeka att kommunikationen mellan fastighetsbolag och kunder är minst lika viktig som den rent tekniska utvecklingen.

 – Även om många prylar kommer att bli uppkopplade så kommer det alltid finnas väggar, lister och annat som aldrig kommer att bli smarta. Så den direkta kontakten med kunderna kommer alltid vara central för att kunna ge en bra service.Artikelskribent: Freya News