Sakofall Fastigheter väljer Hyra

Sakofall Fastigheter väljer Vitec Fastighet som leverantör av system för Hyra.

Sakofall Fastigheter i Sverige AB startade 2014 och är ett producerande fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

 

För mer information kontakta

Daniel Måård, Vitec Fastighet
073-946 66 06

Länkar

Sakofall Fastigheter
Fler kundnyheter