Sandvikenhus väljer Vitec ServicePaket

Sandvikenhus har valt Vitec ServicePaket Stor för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Sandvikenhus erbjuder bostäder och lokaler med hög service. De utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. De planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Därutöver ansvarar de även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. Sandvikenhus har sedan tidigare Vitecs produkter för ekonomisk uppföljning, hyresadministration, uthyrning, kundservice, webbsida, energi, förvaltning och underhåll. Nu har man tecknat avtal för Vitec ServicePaket Stor.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som vi har tagit fram i samråd med kunder då vi sett att de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan oss.
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor, och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. 

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

Sandvikenhus AB >>
Fler kundnyheter >>