Savills väljer fler av Vitecs system

En av världens ledande fastighetsrådgivare, Savills, utökar till att använda Vitec Teknisk Förvaltning, Vitec Arena, E-signering och Vitec Kunskap. Sedan tidigare används Vitec Hyra.

Med över 39 000 anställda på 600 kontor i 70 länder är Savills ett globalt nätverk med lokal kunskap. Savills erbjuder rådgivning i fastighetsrelaterade frågor, i alltifrån transaktionsprocesser och värderingar till fastighetsservice och hyresgästrådgivning. Visionen är att ”…vara det självklara valet när det kommer till fastighetsrådgivare.”

Vitec Teknisk Förvaltning

Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Arena/Mina sidor 

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

Savills >>
Fler kundnyheter >>