Signalisten utökar med Vitec Arena

Signalisten utökar valda Vitecmoduler med Arena. Sedan tidigare har de Teknisk Förvaltning, Marknad, Kunskap, Kundservice, Hyra och Energiuppföljning.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med  helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 lägenheter och knappt 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Vitec Arena/Mina sidor

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21