Söderby Entreprenad väljer Vitec Molntjänst

För att effektivisera sin ekonomiska förvaltning flyttar Söderby Entreprenad sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Söderby Entreprenad

Söderby Entreprenad är ett bolag inom SW Söderby-koncernen som har verksamhetsområden inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och byggentreprenader. Söderby Entreprenad har de senaste 20 åren fokuserat sin verksamhet till stat och kommun, börsnoterade fastighetsbolag och projektledningsbolag. De utför total-, general- eller delade entreprenader och deras geografiska marknad är i huvudsak Mälardalen. De har sedan tidigare Vitecs system för sin sin ekonomiska förvaltning, som de nu valt att flytta till molnet för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec
070-779 97 57

Länkar

Söderby Entreprenad AB >>
Fler kundnyheter >>