Sollentuna Kommunfastigheter väljer Vitec och Energiuppföljning

Sollentuna Kommunfastigheter, SKAB, kommer in som ny kund och väljer Energiuppföljning. Genom att göra avancerade analyser kan åtgärder identifieras för att minska energiförbrukningen och nå uppsatta sparmål.

Det yngsta bolaget i Sollentuna kommunkoncern förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sollentuna, som exempelvis skolor, förskolor, gruppboenden, idrottshallar och kulturfastigheter. Beståndet uppgår till 300 000 kvadratmeter på 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar. Robin Renman, teknisk förvaltare energi säger att: 

"Detta är ett viktigt steg i vårt energieffektiviseringsarbete, ju mindre tid vi själva lägger på att dokumentera, ju mera tid kan vi lägga på att analysera/åtgärda och då kommer resultaten. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Vitec."

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

För mer information kontakta:

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar:

Sollentuna Kommunfastigheter >>
Fler kundnyheter >>