Stadsrum Fastigheter väljer Vitec Hyra och molntjänst

Stadsrum Fastigheter väljer Vitec uthyrningssystem samt verksamhetsanalys som molntjänst.

Stadsrum Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, främst i stadskärnor och stadsdelscentrum. Beståndet innefattar alltifrån lokaler för handel och vård, kontor och skolor till bostäder. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

För mer information kontakta:


Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

Stadsrum Fastigheter >>
Fler kundnyheter >>