Stenhusfastigheter väljer Vitec Arena

Stenhusfastigheter i Norden AB väljer Vitec Arena som plattform för "mina sidor" - för hyresgäster och för hyressökande. Sedan tidigare används Vitec Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Hyra, Ekonomi och 3L Pro.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 december 2021, 116 fastigheter med ett sammanlagt värde om 7 168,4 miljoner kronor.

Vitec Arena/Mina sidor

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21