Stenungsundshem tar snart första spadtaget i stort projekt

Stenungsundshem AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund. Bolaget har funnits sedan 1953 och de är idag kommunens största fastighetsägare. Under de senaste åren har Stenungsundshem lagt mycket tid på att planera det nya projektet Solgårdsterrassen, och de första spadtagen på detta omfattande bygge tar de redan nu efter sommaren.

Projektet Solgårdsterrassen innebär att Stenungsundshem tillsammans med Peab bygger cirka 270 nya bostäder på ett unikt läge i Stenungsund, ett stenkast ifrån torget och med utsikt över havet. Projektet startade på allvar 2010 och detaljplanen blev slutgiltigt godkänd i december 2015. Linda Alexandersson, Marknadschef på Stenungsundshem, har till stor del varit inblandad i projektet då hon är ansvarig för all kommunikation på företaget, intern såväl som extern. Tillsammans med förvaltningschefen arbetar hon även med kundvårdsfrågor, som exempelvis hyresgästenkäter. Linda berättar att det finns mycket man ska tänka på inför den här typen av projekt.
”Innan man startar ett sådant här projekt är det viktigt att veta vad man vill ha – och vårt perspektiv måste då vara ’vad vill våra hyresgäster ha?’. Det är också viktigt att man i detalj tänker igenom alla val man gör och hur de påverkar dels ekonomin, dels den färdiga produkten”.

Att det finns utmaningar när man bygger nya bostäder är ingen hemlighet. Linda poängterar att det givetvis är roligt, och särskilt kul är det att arbeta med en stor organisation, men att det samtidigt kan vara tufft att få alla i organisationen att sträva åt samma håll.
”För att få alla i projektet att arbeta åt samma håll så har vi gjort ett gemensamt visions- och värderingsarbete som startskott, vilket har gett oss en samsyn och bra teamkänsla” berättar hon. Linda får även frågan om hon har några tips till andra som står i startgroparna för att bygga bostäder, och hon säger att det viktigaste är att göra ett bra förarbete med att tänka ut vad man vill att slutresultatet ska bli, samt att man har en god relation med sin partner, det vill säga entreprenören.

Solgårdsterrassen kommer att bli en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Redan nu kan man teckna sig som intressent för projektet. Produkterna Vitec Marknad, Vitec Webbplats och Vitec Hyra kommer till stor del vara ett stöd för hela processen. ”Vi använder webbplatsen för kommunikation och inom kort kommer produkterna att bli ett ännu större stöd, inte minst i uthyrningsprocessen, men också när vi ska börja kommunicera med de bostadssökande via utskick” kommenterar Linda.

Stenungsundshem har molntjänstlösning för samtliga produkter från Vitec, och Linda förklarar att fördelarna med detta är många.
”Framförallt så slipper vi ha en lokal server; det är ofta struligt i och med att man som mindre bolag inte har en egen IT-avdelning, så det tar längre tid att få hjälp och de som hjälper måste ändå ha hjälp från Vitec i sin tur då de inte kan programmet. Nu går hjälpen snabbare och alla vet vad man pratar om! Det är dessutom skönt att alla uppdateringar sker automatiskt.”

Efter sommaren tar Stenungsundshem de första spadtagen för Solgårdsterrassen, och räknar med att inflyttningen kan påbörjas redan under våren och sommaren 2019. Linda ser fram emot att realisera projektet, som under flera år har legat i planeringsskede, och bygga bostäder nära kommunikation och service.
”Med ett så bra förarbete som jag anser att vi har gjort, samt den smidiga processen som programmen från Vitec erbjuder, så tror jag tveklöst att projektet kommer att bli ett lyckat tillskott i Stenungsund” avslutar hon.


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec