Stockholms Borgerskap kompletterar med fler produkter

Stockholms Borgerskap har kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Marknad för att effektivisera sin uthyrning.

Fokus på staty och bänk, omgiven av gräsmatta och flera lägenhetshus

Stockholms Borgerskap är en medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Stockholm. De är en ideell förening men också paraplynamn för olika stiftelser och ideella föreningar. De driver bland annat senior- och äldreboenden på attraktiva adresser i Stockholms innerstad. Organisationen har spelat en avgörande historiskt roll för Stockholms framväxande. Fram till 1865, då ståndsriksdagen avskaffades och ersattes med ett tvåkammarsystem, var det Borgerskapet som hade den politiska makten i huvudstaden. Idag utgör deras drygt 2500 medlemmar fundamentet i föreningen.
Stockholms Borgerskap har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, ekonomi, ekonomisk uppföljning, kontraktsimulering och projektuppföljning. Nu har de implementerat Vitec Marknad som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Marknad

Med Vitec Marknad effektiviseras uthyrningsarbetet av lediga objekt. Systemet hanterar objekt, sökande, erbjudande, matchning, statistik och rapporter. Sökande kan via Internet anmäla sitt intresse för passande objekt och systemet hanterar sedan de sökande i önskad prioritetsordning och matchar dem mot lediga objekt. Erbjudanden kommuniceras sedan till de sökande, som även själva kan bevaka sina erbjudanden på hemsidan. Lösningen ger sökande och uthyrare möjlighet att arbeta i samma system.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Försäljning >>

Länkar

Stockholms Borgerskap >>
Fler kundnyheter >>