Studentbostäder i Norden tänker hållbarhet utanför ramarna

Magnus Jägre, hållbarhet- och innovationschef på Studentbostäder i Norden (STUSAB), använder Vitec Energiuppföljning för att arbeta med hållbarhetsmål på flera nivåer. Vi frågade hur de arbetar med systemstödet och hur det integreras i organisationen.

Bild från Studentbostäder i Norden

Hur jobbar ni med hållbarhet i Energiuppföljning?

Vi använder det dels för energimål, dels för redovisning. Vi har mål om att minska förbrukningen av koldioxid, vatten och värme och det kan vi följa upp i Energiuppföljning. Det är inte bara traditionella utsläpp vi följer – i Luleå genomförde vi ett projekt om att återbruka cyklar och genom det sparade vi över 10 000 kilo koldioxid. Vi inventerade våra cykelförråd och de cyklar som var kvarglömda reparerades och såldes till nyinflyttade studenter. Cyklarna fick ett nytt liv och studenterna kunde spara på både resursanvändning och plånboken.

En annan insats vi vill följa upp är nudging, där studenterna i våra bostäder uppmanas att förbruka mindre värme, el och vatten för mindre miljöpåverkan och lägre räkningar. Vi ser möjlighet i vår Boendeapp som fler och fler använder, där skulle vi kunna presentera sin egen förbrukning jämfört med alla andra studenter i vårt bestånd.

Hur stöttar Energiuppföljning er verksamhet?

Med Energiuppföljning blir det lätt att se effekter av våra insatser och hur mycket vi sparar in miljömässigt och ekonomiskt. Å andra hållet också, det är lätt att se om förbrukningen ökar i något område. Till exempel nu i vinter kommer det bli viktigt att följa upp värmeanvändningen och var vi kan minimera förbrukningen.

Inom organisationen har vi regelbundna möten med förvaltningscheferna där vi ser hur användningen ligger till. Vi har till exempel infört snålspolande utrustning som toaletter och duschmunstycken och då kan vi justera det utifrån effekt.