Surahammars kommun adderar Energiuppföljning

Surahammars kommun adderar Energiuppföljning. Sedan tidigare har de Teknisk Förvaltning, Hyra, och Arena.

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län. I Surahammars kommun bor det drygt 10 000 invånare. 

Energiuppföljning

Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Fastighet
070-779 97 57

Länkar

Surahammars kommun
Fler kundnyheter