Svenska Bostadsfonden övergår till molnet med fler systemstöd

Sedan tidigare har Svenska Bostadsfonden (SBF) valt Vitec Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Online uthyrning och nyproduktion, Kunskap, Ekonomi och Hyra. Nu övergår de till molntjänst med Vitec Marknad, Arena och Energiuppföljning.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

SBF erbjuder direkt delägande i svenska bostadsfastigheter med ambitionen att erbjuda enskilda investerare, företag och institutionella investerare ett attraktivt investeringsalternativ. Fastighetena  förvaltas internt från flera lokala kontor, vilket garanterar högkvalitativ förvaltning, skalfördelar och stabilitet. Beståndet ugårs av 5,6 miljarder kronor under förvaltning i två alternativa investeringsfonder (AIF), med cirka 3 700 lägenheter i 22 orter. 

Vitec Molntjänst

Alla av våra produkter erbjuder vi som molntjänst (cloud). Vi står för kapacitet och infrastruktur och du kommer snabbt igång, från valfri dator utan en komplicerad installation.

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar

SBF
Fler kundnyheter