Sydsvenska Hem AB blir kund hos Vitec

Sydsvenska Hem AB väljer Vitec Fastighet som leverantör av system för Hyra, Ekonomi samt Servicepaket grund.

Sydsvenska Hem AB är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj som består av handels- och samhällsfastigheter, kontor, industrier och kommersiella lokaler samt bostäder. Beståndet som huvudsakligen är beläget i Skåne omfattar cirka 79 900 kvm.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

Vitec Ekonomi

Vitec Ekonomi är vårt ekonomisystem specifikt för fastighetsbranschens utmaningar. Här finns smarta funktioner som stöttar dig både i ditt dagliga arbete och i bokslutsarbetet.

Vitec ServicePaket

Vårt ServiceCenter stöttar våra kunder med snabb, effektiv och högkvalitativ support. Med ServicePaket ingår fler nivåer av stöd och ökade möjligheter att påverka.

 

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Fastighet
076-545 38 21

Länkar

Sydsvenska Hem AB
Fler kundnyheter