Tanums Bostäder adderar Energiuppföljning

Tanums Bostäder väljer till Energiuppföljning till sina valda produkter.

Tanums Bostäder, ägt av Tanums Kommun, strävar efter att erbjuda invånarna i Tanum högkvalitativa boenden nära havet och naturen. Företaget fokuserar på trygga boendemiljöer och hög service. Genom en balanserad utbyggnadsstrategi vill de stödja kommunens tillväxt och erbjuda varierade bostäder för olika behov. Med 735 lägenheter över områden som Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka. Nära viktiga faciliteter som arbete, skolor och natur strävar företaget kontinuerligt efter att utveckla sina bostadsområden.

Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Tanums Bostäder    Fler kundnyheter