Tanums kommun uppgraderar till Vitec Energiuppföljning

För att effektivisera sin driftsuppföljning uppgraderar Tanums Kommun till Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Stort lägenhetshus i svart och vitt med gräsmatta runt om

Tanums kommun är en kommun i Västra Götalands län, belägen i de norra delarna av landskapet Bohuslän. I väster finns Bohusläns unika skärgård med de vackra släta granitklipporna. Fastlandet känneteckas av slätter med insprängda granitkullar som i öster övergår i ett landskap med skog, sjöar och berg. Kommunen kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 700 invånare.

Tanums Kommun har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderart sitt äldre driftsuppföljningssystem E4 till Vitec Energiuppföljning som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Tanums kommun med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Hélène Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar:

Tanums Kommun >> 
Fler kundnyheter >>