Telge Bostäder övergår till molntjänst

Södertäljes kommunala bostadsbolag Telge Bostäder väljer att föra över sina valda systemstöd Vitec Hyra, Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Marknad, Kunskap och Energiuppföljning till molntjänst.

Stort lägenhetshus i svart och vitt med gräsmatta runt om

Telge Bostäder äger och förvaltar cirka 9 500 bostäder i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna. Av dessa en viss del andra typer av boenden som seniorboende, studentboende, kollektivboende och tillgängligt boende. I antalet ingår också cirka 650 radhus. Till 2036 ska Telge Bostäder bygga minst 3 000 bostäder.

Tony Henning, Förvaltningsledare IT, ser många fördelar med molntjänst:

- Vi har under en längre tid planerat för att gå över från egen drift till Vitec molntjänst då vi ser att den framtida utvecklingen på den molnbaserade plattformen på bästa sätt kan stödja de behov vi ser inom vår egen affärsutveckling. Ett exempel är att vi nu kan jobba med en mer modern webblösning för våra hyresgäster med Vitec Arena.

I det ingår ökad nytta för både kunder och Telge Bostäder:

- Som tidigare nämnts får vi tillgång till Arena med bland annat möjlighet till integrerad app för hyresgäster och vi ser även fram emot vad en så kallad chatbot med kopplingar till databasen kan skapa för kundnytta i framtiden.

Inom vår förvaltning av IT så ser vi fördelar med att vi alltid kommer att ha den senaste versionen installerad och att detta sker utanför normala kontorstider vilket minimerar störningar för användarna. Vi ser även att det kommer kräva en minskad testning vid uppgraderingarna och att vi därigenom sparar många interna personaltimmar. Vi får också en garanterad tillgänglighet av systemet som är bättre än i vår egen drift idag.

Att få direktsupport utan mellanhänder då vi kommer ha databas och system som tjänst hos leverantören sparar tid internt, samt att användarna får hjälp snabbare när det uppstår problem. Idag måste vi ofta ladda upp en databaskopia till Vitec för felsökning och detta är tidskrävande och många inblandade i. Nu finns vår kompletta miljö alltid direkt tillgänglig för Vitec supportpersonal.

Inför förändringen att gå från lokal installation till molntjänst var det en del frågor och funderingar. 

- Det finns alltid en oro inför förändring, och där har vi jobbat mycket internt på att informera om vad förändringen innebär och vad vi ser för fördelar och möjligheter med en molntjänst. En stor del är även en tveksamhet för hur IT- och informationssäkerhet ska hanteras. Här har vi haft en bra dialog mellan ansvariga inom Telgekoncernen och Vitec, samt använt oss av SKR:s (Sveriges kommuner och regioner, reds. anm) KLASSA-modell som gjort att vi känner oss trygga även i dessa områden.