23 april 2024

Telge Fastigheter väljer Kommersiella lokaler

Telge Fastigheter väljer Kommersiella lokaler, de har tillsammans med systerbolaget Telge Bostäder sedan tidigare Arena, Boplats Sverige, Energiuppföljning, Hyra, Kunskap, Marknad, ServicePaket Stor, Teknisk Förvaltning och Verksamhetsanalys.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Telge Fastigheter grundades 1961 och arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter. Bolaget äger och förvaltar cirka 520 000 kvadratmeter lokaler bestående av butiker, kontorslokaler och fastigheter för kommersiell och kommunal verksamhet i hela Södertälje kommun. Telge Fastigheter har även ett särskilt ansvar för att utveckla beståndet av icke-kommersiella fastigheter, som till exempel skolor och förskolor.

Lokaluthyrning (Kommersiella lokaler)

Kommersiella lokaler är ett verktyg som stödjer ditt arbete med marknadsföring och lokaluthyrning. Du kan effektivt arbeta med uthyrningen och marknadsföra lokaler på flertalet marknadsplatser. Kommersiella lokaler är en del av Evo, affärssystem från Vitec.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Fastighet
070-779 97 57

Länkar

Telge Fastigheter   
Fler kundnyheter