Torsby Bostäder väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Torsby Bostäder utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Torsby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag och den största förvaltaren av hyreslägenheter och lokaler inom Torsby kommun. Totalt förvaltar företaget 1260 bostadslägenheter, 60 lokaler, 79 garage samt 6 carportar. Därtill ingår ett knappt tusental p-platser. Torsby Bostäder har sedan tidigare Vitecs fastighetssystem både för sin hyresadministration, uthyrning, underhåll och förvaltning. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>

För mer information kontakta

Helene Larsson-Schöön, Vitec
070-663 12 60

Länkar

Torsby Bostäder AB >>
Fler kundnyheter >>