Tyresö Bostäder AB utökar med Arena och ServicePaket Grund

Tyresö Bostäder AB utökar med Arena och ServicePaket Grund. Sedan tidigare har de Teknisk Förvaltning, Marknad, Webbplats, Hyra, Energiuppföljning och Boplats Sverige.

Bild över Tyresö Bostäders område Hasselbacken i Tyresö.

Tyresö Bostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar ca. 3.500 hyresrätter och har närmare 6.000 hyresgäster. 

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

Vitec ServicePaket

Vårt ServiceCenter stöttar våra kunder med snabb, effektiv och högkvalitativ support. Med ServicePaket ingår fler nivåer av stöd och ökade möjligheter att påverka.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Fastighet
076-545 38 21

Länkar

Tyresö Bostäder AB
Fler kundnyheter