Uppsala Akademiförvaltning uppgraderar till Vitec Hyra

För att effektivisera sin hyresadministration uppgraderar Uppsala Akademiförvaltning till Vitec Hyra.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Uppsala Akademiförvaltning räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen. Akademiförvaltningen består idag av en förvaltningsorganisation med fyra verksamhetsgrenar: Stadsfastigheter, Finans, Jord och Skog. Förutom den gustavianska donationen, vars värde idag uppgår till drygt 3 miljarder kr, förvaltas ytterligare 603 stiftelser. Den totala förvaltade förmögenheten är 11 miljarder kr. Avkastningen går uteslutande till Uppsala universitet där medlen används till forskningsändamål och stipendier. 
Uppsala Akademiförvaltning har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration och energiuppföljning. Nu har man uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

För mer information kontakta

Andrew Kungsdahl, Vitec