Vännäs Fastigheter väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Vännäs Fastigheter utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Vännäs Fastigheter är ett allmännyttigt fastighetsbolag, helägt av Vännäs kommun. De förvaltar sammanlagt en uthyrningsbar yta om 52 000 kvm där 30 000 kvm utgör privatbostäder, 6 000 kvm utgör industribyggnader, 10 000 kvm avser särskilda boenden samt resterande 6 000 kvm avser butiks- och kontorslokaler. En del av deras verksamhet bedrivs genom deras helägda dotterbolag Älvdala Fastigheter AB samt genom deras delägda intressebolag Wendenes AB.
Vännäs Fastigheter har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, ekonomihantering, uthyrning, kundservice, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar

Läs mer >>

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:

Vännäs Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>