VärmdöBostäder väljer Vitec ServicePaket

VärmdöBostäder har valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

VärmdöBostäder äger och förvaltar ca 2000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Djurö inom Värmdö kommun. Bolaget ägs till 51 procent av Värmdö kommun och 49 procent av Rikshem. VärmdöBostäder har produkter från Vitec för hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomisk uppföljning, kontraktsimulering, förvaltning och underhåll. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:

VärmdöBostäder AB >>
Fler kundnyheter >>