Värmlandshem - en kunskapsdag för allmännyttiga fastighetsbolag

Dagen innan den första snön kom till Värmland, den 16 november 2022, genomförde Vitec en kunskapsdag tillsammans med Arvika Fastighets AB på Scandic Hotell i Arvika. 30 deltagare var på plats och stämningen var på topp!

Vitec har tillsammans med Arvika Fastighets AB startat konceptet "Värmlandshem". Konceptet bygger på att vara en kunskapsdag för allmännyttiga fastighetsbolag, och målsättningen med dagen var att deltagarna ska få ny kunskap, bli inspirerade och byta erfarenheter inom uthyrning, förvaltning, hållbarhet och innovation. Av erfarenhet vet vi att kunskapsmöten är berikande, liksom nätverkandet med kollegor som står inför samma utmaningar.

Mikael Georgsson, PSM (Product Success Manager) på Vitec, är en av initiativtagarna till eventet och förklarar att man innan kunskapsdagen gjorde intervjuer med flera av kunderna för att få en bra mix av diskussionsmaterial för dagen. Många ville diskutera inkassorutiner med sms-påminnelser, något man tror blir mer aktuellt framöver efter kommande hyreshöjningar. Olika typer av anpassade rapporter diskuterades också. Även rutiner för schemaläggning av kontroller och besiktningar som ska generera ärende till bland annat fastighetsskötare var på agendan, tillsammans med mycket mer.

Vi har tidigare genomfört den här typen av träffar i Skåne vid flera tillfällen, senast i våras där Skånehem med Kristianstadsbyggen i spetsen arrangerade kunskapsdagen berättar Mikael. I mitten av april 2023 är ännu en kunskapsdag, ”Höglandshem”, inplanerad i Tranås tillsammans med Tranåsbostäder. Planen är även att kunna arrangera den uppskattade kunskapsdagen även i Norrland efter årsskiftet, platsen är dock ännu inte bestämd.

På plats från Vitec var verksamhetskonsult Frida Ahlborg-Eklöf, som visade Vitec Teknisk Förvaltning och även hade ett erfarenhetsutbytespass med en deltagargrupp. Magnus Qvirist, verksamhetskonsult i Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning hade ett pass där Hyresadministration och Uthyrning var på agendan.

Vitecs PSM-team (Product Success Managers) Hélène Larsson-Schöön, Yvonne Staberg och Mikael Georgsson presenterade nyheter i Vitec Arena, pratade om hur man lyckas med digital transformation, samt höll ett pass om innovation. I sistnämnda passet gick Mikael även igenom Vitecs erfarenheter från arbetet med Framtidsgruppen.

Dagen var riktigt lyckad och alla hoppades på att det kommer att bli ett årligt återkommande event.