Venturi väljer Vitec

Venturi Fastighet kommer in som ny kund och väljer Vitec som leverantör för hyresadministration.

Lägenhetshus i brunt tegel med svarta glasbalkonger

Venturi Fastigheter är ett ungt och växande bolag med flera kommersiella fastigheter i Göteborg, Stenungsund och Partille. Målet är att skapa attraktiva fastigheter med starka hyresgäster som får rätt förutsättningar för att driva och utveckla sina verksamheter. De har nu kommit som en helt ny kund till Vitec Bygg & Fastighet och valt Vitec Hyra för hyresadministration.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

För mer information kontakta

Jesper Törnkrantz, Vitec Bygg & Fastighet
073-925 30 12

Länkar

Venturi Fastigheter
Fler kundnyheter